Quantcast

Zur Problematik der endogenen Virusbildung

Research paper by Gerhard Staar

Indexed on: 01 Sep '60Published on: 01 Sep '60Published in: Biologia PlantarumAbstract

Autor podává zprávu o své současné práci. U viros předcházejí projevu zevně znatelných příznaků cytologické změny. Jako takové se popisují mimo jiné charakteristické buněčné inkluse v mladých klíčcích bramborových hlíz. Jejich existencí bude možno dokázat, zda virosní procesy se mohou dít i v takových hlízách, které byly otestovány jako „zdravé”.Nestejně silný výskyt buněčných jader vřetenovitého tvaru v palisádovém parenchymu listůSolanum tuberosum lze považovat za znak různě silně vyhraněné náklonnosti k virovému onemocnění (virofilie). Pokusy indukovat virosní procesy chemickými a fysikálními zásahy, vedly k pozoruhodnému zvýšení výskytu vřetenovitých jader v takto ošetřovaných rostlinách.Virogenesi považujeme v podstatě za fysiologický proces, řízený rostlinou a vyvíjející se jak post infectionem tak i autonomně. Výskyt virogenních mikroprocesů i virosních mikroohnisek dokazatelných anatomicky zemožňuje důkaz, že nějaká rostlina je viru prostá. Spíše lze mít za to, že tento výskyt je ubiquitní.