Quantcast

Zorg op afstand in reguliere bekostiging

Research paper by Bohn Stafleu van Loghum

Indexed on: 26 Nov '11Published on: 26 Nov '11Published in: Zorg en FinancieringAbstract

Zorg op afstand wordt per 1 januari 2012 opgenomen in de reguliere bekostiging. Daarvoor is de beleidsregel extramurale zorg op een aantal onderdelen aangepast.