Quantcast

Wie is Hans Dam?

Research paper by

Indexed on: 01 Feb '05Published on: 01 Feb '05Published in: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundeAbstract

In zijn column ‘Turven en vertellen’ verwoordt Hans Dam zijn beeld van arbocuratieve samenwerking en verwijzen door bedrijfsartsen. Refererend aan een opiniestuk uit Medisch Contact steekt hij van wal.