Quantcast

Wat ooit een zeldzame aandoening was

Research paper by Frans Gilson

Indexed on: 24 Oct '16Published on: 01 Oct '16Published in: DenkbeeldAbstract

Samenvatting De ziekte van Alzheimer is veruit de dominante vorm van dementie – denken we. Maar een halve eeuw geleden was ‘Alzheimer’ een zeldzame aandoening en werd dementie vooral toegeschreven aan ‘aderverkalking’. Hoe is deze metamorfose in zijn werk gegaan' En wat betekent die allesoverheersende aandacht voor de ziekte van Alzheimer voor het onderzoek naar dementie' Frans Gilson doet een boekje open over het verleden en pleit voor een andere weg.SamenvattingDe ziekte van Alzheimer is veruit de dominante vorm van dementie – denken we. Maar een halve eeuw geleden was ‘Alzheimer’ een zeldzame aandoening en werd dementie vooral toegeschreven aan ‘aderverkalking’. Hoe is deze metamorfose in zijn werk gegaan' En wat betekent die allesoverheersende aandacht voor de ziekte van Alzheimer voor het onderzoek naar dementie' Frans Gilson doet een boekje open over het verleden en pleit voor een andere weg.