Quantcast

Význam fermentačních podminek pro produkci penicilinu kmenemPenicillium chrysogenum 51-20

Research paper by Vlasta Matelová, Jan Nečásek

Indexed on: 01 Nov '56Published on: 01 Nov '56Published in: Folia MicrobiologicaAbstract

Při vývoji laboratorního fermentačního postupu pro kmen 51– 20 jsme sledovali jednotlivé činitele, ovlivňující dosazitelnou produkcni výši. Při pasázová ní tohoto kmene az do páté sporulační generace na pevné půdě nedochází k poklesu produkce. Sporulační kultury lze skladovat maximálně po dobu dvou měsíců, vegetativní inokulum však maximálně 1 týden. Při fermentaci postupem, který byl dříve vypracován jako optimální pro kmen 49–133, produkuje kmen 51–20 na rotační třepačce v průměru 1316 j./ml. Při tomto postupu je vegetativní inokulum připravováno na glukosové očkovací půdě; fermentační půda je typu laktosa—kukuřičný extrakt. Zavedením nového fermentačního postupu byly produkce zvýšeny v průměru na 1560 j./ml. Tento postup je třístupňový. Vegetativní inokulum je připravováno ve dvou generacích na půdách typu sacharosa—kukuřičný extrakt, fermentačni půda je typu laktosa—arašidová mouka—kukuřičný extrakt. V soubězných fermentacich na třepačce rotační a reciproké jsme zjistili, ze rozdílná intensita provzdušňová ni se můze uplatňovat různě za různých podminek fermentace. Poukázali jsme na význam jednotlivých činitelů biologických podmínek fermentace na produkční výši.