Quantcast

Vroege herkenning en behandeling van pijn in het ziekenhuis

Research paper by Bohn Stafleu van Loghum

Indexed on: 15 Aug '16Published on: 01 Mar '12Published in: BijzijnAbstract

Abstract Pijn is nog steeds een groot probleem in ziekenhuizen. Ondanks het bestaan van richtlijnen en protocollen voor pijnbehandeling blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat patiënten meer pijn lijden dan op grond van de beschikbare hulpmiddelen en geneesmiddelen te rechtvaardigen is. De eerste stap is het tijdig herkennen van pijn met behulp van een pijnscore-instrument en het goed behandelen van pijn. Het VMS Veiligheidsprogramma biedt daarvoor een praktisch kader.AbstractPijn is nog steeds een groot probleem in ziekenhuizen. Ondanks het bestaan van richtlijnen en protocollen voor pijnbehandeling blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat patiënten meer pijn lijden dan op grond van de beschikbare hulpmiddelen en geneesmiddelen te rechtvaardigen is. De eerste stap is het tijdig herkennen van pijn met behulp van een pijnscore-instrument en het goed behandelen van pijn. Het VMS Veiligheidsprogramma biedt daarvoor een praktisch kader.