Quantcast

Вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання базових вправ в акробатичному рок-н-ролі

Research paper by Гуменюк, Наталія Батєєва

Indexed on: 03 Jun '18Published on: 28 Feb '18Published in: Слобожанський науково-спортивний вісникAbstract

Мета: виявити вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання компоненту кік-степ основного ходу в акробатичному рок-н-ролі. Матеріал і методи: використовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; біомеханічний комп’ютерний аналіз; відеоматеріал фіналу категорії «ювенали» чемпіонату України (2017) з акробатичного рок-н-ролу. Результати: проведено біомеханічний аналіз виконання компоненту кік-степ основного ходу; визначено амплітуду виконання компоненту кік-степ основного ходу спортсменами категорії «ювенали» в акробатичному рок-н-ролі. Висновки: визначено рівень спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «ювенали»; на основі проведеного біомеханічного аналізу виконання спортсменами кік-степ в основному ході встановлено зміни кута колінних та тазостегнових суглобів ніг на початку, у середині та у кінці змагальної програми.

More like this: