Quantcast

Vliv kyseliny α-naftyloctové na produkci chlortetracyklinu nízkopro-dukčním kmenemStreptomyces aureofaciens

Research paper by Zdenko Vaněk

Indexed on: 01 Nov '58Published on: 01 Nov '58Published in: Folia MicrobiologicaAbstract

Zvýšení produkce chlortetraeyklinu po přidání růstového stimulátoru kyseliny α-naftyloctové k fermentaci s nízkoprodukčním kmenemStreptomyces aureofaciens není vyvoláno stimulujícím vlivem na růstStr. aureofaciens. Pro produkci optimální koncentrace kyseliny α-naftyloctové byla do značné míry závislá na koncentraci sacharosy a kukuřičného extraktu ve fermentacní půdě.Je velmi pravděpodobné, ze v závislosti na pH kultivačního prostředí se uplatňuje v průběhu fermentace toxicky vliv kyseliny α-naftyloctové. Dychání vegetativního myceliaStr. aureofaciens je kyselinou α-naftyloctovou v koncentraci 7,7. 10−4 M při pH 5,2 silně inhibováno. Při pH 6,8 se inhibiční účinek kyseliny α-naftyloctové neprojevuje. Ukázalo se, ze pro zvýšení produkce antibiotika je vhodné přidávat kyselinu α-naftyloctovou na začátku fermentace a očkovat malým mnozstvím vegetativního inokula.Vliv kyseliny α-naftyloctové na produkci chlortetracyklinu byl srovnán s vlivem inhibitorů anaerobního a aerobního metabolismu cukrů. Přidáni fluoridu sodného v koncentraci 2,4. 10−4 M zvýšilo produkci antibiotika o 285 %, přidání kyseliny monojodoctové v koncentraci 8.10−5 M o 123 %. Za stejných podmínek zvyšilo přdání kyseliny α-naftyloctové produkci o 720 %. Přidání 2,4-dinitrofenolu a azidu sodného, inhibitorů aerobního metabolismu cukrů, mělo na produkci chlortetracyklinu nepříznivy vliv.