Quantcast

ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЗМАГАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ГИРЬОВИЧОК 12-15 РОКІВ

Research paper by Канунова, Віктор Джим

Indexed on: 30 Oct '20Published on: 04 May '20Published in: Слобожанський науково-спортивний вісникAbstract

Мета: встановлення рівня взаємозв’язку між спортивним результатом, морфофункціональними показниками юних спортсменок гирьовичок 12-15 років та рівнем спеціальної фізичної підготовленості. Матеріал і методи: в дослідженні було залучено 30 юних спортсменок 12-15 років. Дослідження було проведено на базі кафедри одноборств Харківської державної академії фізичної культури та ДЮСШ №16 та КДЮСШ №8. Результати: встановлена залежність змагальних та спеціально-підготовчих вправ від морфо-функціональних показників між ривком гирі 8 кг за 10 хв і антропометричними показниками – довжиною тіла (r=0,488), довжиною верхньої кінцівки (r=0,431), окружністю грудної клітки на вдиху і видиху (r=0,676; r=0,640) та масою тіла (r=0,412); показниками загальної фізичної підготовленості – підтягування на перекладині (r=0,431), згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи (r=0,426), висі на планці 1,5 см (r=0,588) та вис на перекладині на одній руці (r=0,488). Присідання з гирею 24 кг корелює з морфологічними показниками та масою тіла і довжиною нижньої кінцівки (r=0,520; r=0,482, відповідно), окружнісюі грудної клітки на вдиху – r=0,540; на видиху – r=0,620, а також окружністю стегна (r=0,752); спеціальної фізичної підготовленості: з бігом на 30 м (r=-0,568) та стрибком у довжину з місця (r=0,587). Результати станової тяги з гирею 24 кг корелюють з масою тіла (r=0,695), окружністю грудної клітки на вдиху і видиху (r=0,443; r=0,426), а також окружністю стегна (r=0,654); з бігом на 30 м (r=-0,495), стрибком у довжину з місця (r=0,494), висі на планці 1,5 см (r=0,418) та вис на перекладині на одній руці (r=0,418). Результати в жимі гирі 8 кг виявлено взаємозв’язок лише з масою тіла (r = 0,606) та з згинанням-розгинанням рук в упорі лежачи (r=0,620), ЧСС в стані спокою (r=0,731), життєвою ємністю легенів (r=0,430) та затримкою дихання на вдиху (r=0,482). Висновки: виявлена кореляція між результатами змагальних вправ та спеціально-підготовчих вправ, що впливають на силову підготовленість та витривалість спортсменок гирьовичок, дає можливість враховувати їх використання у тренувальному процесі юних гирьовичок 12-15 років.

More like this: