Quantcast

Uwagi o rękopisach i Legenda o nawróconym pustelniku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Research paper by Sylwia Błażejczyk-Mucha

Indexed on: 21 Dec '18Published on: 10 Jun '18Published in: Sztuka EdycjiAbstract

ekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu bogate archiwum rękopisów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego może wpłynąć nad badania nad jego twórczością. Tłem tekstu są cechy pisarstwa widoczne na podstawie rękopisów oraz decyzje edytorskie, które towarzyszą wydaniom tekstów autora.