Quantcast

Удосконалення змагальних вправ на кільцях гімнастів 10–12 років засобами спеціальної фізичної підготовки

Research paper by Альфія Дейнеко

Indexed on: 23 Nov '17Published on: 31 Aug '17Published in: Слобожанський науково-спортивний вісникAbstract

Мета: виявити вплив рівня спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 10–12 років на техніку виконання вправ на кільцях. Матеріал і методи: для вирішення поставлених завдань були проведені тестування рівня спеціальної фізичної і технічної підготовленості гімнастів 10–12 років, які тренуються на базі Школи вищої спортивної майстерності м. Харкова. Результати: за підсумками проведеного дослідження була оцінена динаміка якісних та кількісних показників рівня спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 10–12 років та його вплив на техніку виконання змагальної програми на кільцях. Висновки: результати проведеного експерименту підтверджують ефективність і значущість використання засобів спеціальної фізичної підготовки, які позитивно впливають на техніку виконання змагальної комбінації на кільцях гімнастів на етапі попередньої базової підготовки.

More like this: