Quantcast

Удосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою

Research paper by Дейнеко, Інна Красова

Indexed on: 03 Jun '18Published on: 30 Apr '18Published in: Слобожанський науково-спортивний вісник



Abstract

Мета: обґрунтувати ефективність використання авторської методики вдосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою. Матеріал і методи: у досліджені, на протязі року, прийняли участь 16 спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою. Для виявлення ефективності авторської методики було використано аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати: за результатами проведеного експерименту було виявлено покращення практично всіх досліджуваних показників, а саме суттєво покращились результати виконання різновидів рівноваг (15–39%) та стрибків (20–42%). Висновки: отримані результати довели ефективність розробленої авторської методики, спрямованої на вдосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок на етапі попередньої базової підготовки.

More like this: