Quantcast

Über den Gehalt an auxin- und gibberellinähnlichen Stoffen bei jarowisierten und nicht jarowisierten Embryonen von Sommer- und Winterweizen

Research paper by J. Krekule, L. Teltscherová

Indexed on: 01 Dec '63Published on: 01 Dec '63Published in: Biologia PlantarumAbstract

V jarovisovaných a nejarovisovaných obilkách jedné ozimé a jedné jarní odrůdy pšenice byly chromatograficky stanoveny látky typu auxinů a giberelinů. Chromatogramy byly vyhodnoceny pomocí biologických testů. U ozimé odrůdy jsme nenašli rozdíly v rozložení růstových látek mezi jarovisovanou a nejarovisovanou variantou. U jarní odrůdy jsme rozdíly našli. Na základě výsledků soudíme, že rozdíly mezi oběma variantami jarní odrůdy byly způsobeny nespecifickým působením nízké teploty a že proces jarovisace není kausálně spjat se změnami hladiny růstových látek.