Quantcast

Tvorba neutrálních rozpouštědel bakteriíClostridium acetobutylicum při kontinuální průtokové fermentaci

Research paper by Josef Dyr, Jiří Protiva

Indexed on: 01 May '58Published on: 01 May '58Published in: Folia MicrobiologicaAbstract

Uskutečnili jsme dlouhodobou kontinuální kultivaciClostridium acetobutylicum v laboratorním měřítku s poměrně dobrými výsledky. Výtězky neutrá lních rozpouštědel a jejich konečné vzájemné poměry jsou velmi podobné výsledkům získávaným při jednorázových kultivacích na půdě stejného slození.Během kontinuální kultivace jsme neshledali zadné morfologické adaptace na změněné podmínky prostředi. Fysiologický stav buněk při kultivaci za plynulého přitoku zivné půdy je nesrovnatelně lepši nez při statickém kvašení a umozňuje více nez trojnásobné vyuzití kvasného prostoru.Pokles aktivity a degenerace kultury během našich pokusů bylo mozno odstranit úpravou průtokové rychlosti v těch členech kvasného systému, kde probíhala převá zně mnozivá fáze kvašeni. Po vyplaveni nahromaděných konečných produktů kvašení z těchto stupňů vzrostla opět kvasná schopnost kultury na původní míru.