Quantcast

The influence of pruning on the diurnal variation in the concentration of plastic substances in the leaves ofRhus aromatica L.

Research paper by V. O. Kazakyan

Indexed on: 01 Dec '62Published on: 01 Dec '62Published in: Biologia PlantarumAbstract

Úkolem tohoto výzkumu bylo objasnění fysiologické příčiny intensivnější vý-měny látek a růstu ořezaných kerůRhus aromatica L. Stanovení obsahu různých forem dusíkatých sloučenin, cukrů, organických kyselin, fosfora a sušiny listů ořezanýeh a kontrolních rostlin v různé době během 24 hod., bylo zjištěno, že kladný vliv ořezávání na rostlmy je způsoben zvýsením amplitudy jak synthesy a transporta organickyeh látek z listů, tak také transportu minerálních prvků a vody do listů.