Quantcast

The effect of some pyrimidine derivatives on the multiplication of tobacco mosaic virus

Research paper by Marie Ulrychová-Zelinková

Indexed on: 01 Sep '60Published on: 01 Sep '60Published in: Biologia PlantarumAbstract

V rámci studia antimetabolitů virových nukleoproteinů u rostlin byl testován účinek 17 derivátů pyrimidinu proti viru tabákové mosaiky. Účinnost látek byla sledována v diskových kulturách. Preparáty byly zkoušeny v koncentraci 500 μg/ml, 50 μg/ml a případně 5 μg/ml. Výsledky byly statisticky zhodnoceny. Nejvyšší antivirový účinek vykázal 2-amino-4-methyl-6-chlorpyrimidin. V koncentraci 500 μg/ml inhiboval reprodukei VTM z 98%. Tento preparát měl inhibiční účinek ještě v koncentraci 100krát nižší. Na druhém místě stál strukturně blízký 2-amino-4-methyl-6-hydroxypyrimidin. Tento preparát inhiboval reprodukei VTM ze 77%. Uracil v koncentraci 500 μg/ml stimuloval reprodukci VTM o 36%. Stimulační účinek 30% měl také ethylester kyseliny S-(4-methyl-6-hydroxypyrimidyl-2)-thioglykolové. Toxický účinek proti listovým diskům tabáku v koncentraci 500 μg/ml měly 2,6-dichlorpyrimidin, 2,6-dichlor-4-methylpyrimidin, 2,4,6-trihydroxypyrimidin, 2-thio-4,6-dihydroxypyrimidin, 2,4-dichlorpyrimidin a 2,6-dichlor-4-trichlormethylpyrimidin. V desetkrát nižší koncentraci působil na listové disky toxicky 2,4,6-trichlorpyrimidin.