Quantcast

Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?

Research paper by Veerle Brenninkmeijer, Roel Cremer, Roland W. B. Blonk

Indexed on: 01 Dec '04Published on: 01 Dec '04Published in: Netherlands Journal of PsychologyAbstract

Vaak wordt aangenomen dat de cliënttevredenheid over een reïntegratietraject een indicatie vormt voor de effectiviteit ervan. Maar is dat terecht? Dit onderzoek maakt duidelijk dat de individuele tevredenheid niet alleen bepaald wordt door ervaringen van cliënten tijdens een traject, maar ook door initiële verwachtingen en motivatie. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek geen samenhang tussen cliënttevredenheid en het vinden van een baan na het volgen van een reïntegratietraject. De kwaliteit van de consulent blijkt de belangrijkste component van cliënttevredenheid en omvat zowel houding (empathie) als deskundigheid van de consulent. Deze studie draagt bij aan de actuele maatschappelijke en politieke discussie over de thema’s cliëntenparticipatie en tevredenheid van cliënten over de kwaliteit van reïntegratiediensten.