Quantcast

Studie preventieve behandeling reuma

Research paper by Bohn Stafleu van Loghum

Indexed on: 05 Oct '11Published on: 05 Oct '11Published in: MednetAbstract

Preventieve behandeling van reumatoïde artritis is een nieuwe revolutionaire loot aan de stam van de zoektocht naar het inperken van de ziektelast van reumatoïde artritis (RA). Onder leiding van de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC loopt inmiddels een multicenterstudie naar een preventieve behandeling met rituximab.