Quantcast

Structureren van de diabeteszorg in een huisartsenpraktijk

Research paper by Hans Peter Jung, Betsie Linsen-Lemmen, Michel Wensing

Indexed on: 01 Jun '07Published on: 01 Jun '07Published in: Tijdschrift voor praktijk ondersteuningAbstract

Jung HP, Linsen-Lemmen B, Wensing M. Structureren van de diabeteszorg in een huisartsenpraktijk. Tijdschrift praktijkondersteuning 2007;2(3):80-5.Doel Nagaan van veranderingen in kwaliteit van zorg na invoering van gestructureerde diabeteszorg in een huisartsenpraktijk met een huisarts en praktijkassistenten.Interventie Een plan voor gestructureerde diabeteszorg werd in 2004 opgesteld en in 2005 ingevoerd. De diabeteszorg vóór en na de invoer van de gestructureerde zorg werden met elkaar vergeleken.Effecten De invoering van gestructureerde diabeteszorg leidde tot betere registratie van risicofactoren; toename van het aantal consulten, verwijzingen naar diëtiste, podotherapeut, oogarts, en bloedafnames. Ook nam het gebruik van anti-hypertensiva en cholesterolverlagers toe en wijzigde het gebruik van bloedglucoseverlagende middelen. De waarden van gewicht, bloeddruk, cholesterol en HbA1c van de diabetespatiënten daalden.Leerpunten Dit project laat zien dat, door het goed structureren van de beschikbare diabeteszorg, de uitkomsten al aanzienlijk verbeteren.Mogelijk zijn verdere verbeteringen te bereiken door de inzet van een praktijkondersteuner of een diabetesverpleegkundige.