Quantcast

Rhizosférní mikroflora cukrovky

Research paper by Jiří Macura

Indexed on: 01 Jan '58Published on: 01 Jan '58Published in: Folia MicrobiologicaAbstract

Ve vegetačních pokusech jsme zjišt’ovali rozdíly v bakterijní populaci rhizosféry cukrovky při různém způsobu minerálního hnojení a sledovali jsme výskyt bakterií s různými fysiologickými vlastnostmi. Ve dvou časově odlišných pdběrech jsme zjišt’ovali mnozství bakterií na kořenech cukrovky a v přikořenové půě na čtyřech zivných mediích, lišících se výzivnou hodnotou. Pokusy jsme prováděli ve čtyřech opakováních. Zjistili jsme, ze minerální hnojení ovlivňuje mnozství bakterií v rhizosfé ře cukrovky, coz se zvlášt’ projevuje v kořenové mikrofloře. Stanovené mnozství bakterií závisí rovněz na pouzitých zivných mediích.Relativní výskyt bakterií barvících se negativné podle Grama, schopných redukovat dusičnany, ztekucovat zelatinu, hydrolysovat škrob a měnit reakci při růstu v prostředí se sacharosou ukazuje, ze na kořenech a v přikřenové půdě je odlišné slození bakterijní flory. Největší rozdíly mezi oběma zonami jsme zaznamenali ve výskytu gramnegativních bakterií, bakterií alkalisujících medium se sacharosou a ztekucujících zelatinu.K hodnocení výsledků jsme pouzili analysy rozptylu.