Quantcast

Reversibele vormen van dementie?

Research paper by

Indexed on: 01 Jan '04Published on: 01 Jan '04Published in: Huisarts en wetenschapAbstract

De NHG-Standaard Dementie is terecht terughoudend bij het aanvragen van aanvullende diagnostiek. De standaard baseert zich voor een deel op de systematische review van Clarfield uit 1988.1 Hieruit bleek dat in een tweedelijnspopulatie 11% werkelijk reversibel was, 8% partieel en 3% geheel reversibel. De standaard was al klaar toen Clarfield in oktober 2003 een bijgewerkte versie van zijn review publiceerde waarin de literatuur tot en met 2002 wordt samengevat.2 Het aandeel van de reversibele dementieën blijkt nog lager te zijn: potentieel reversibele oorzaken worden in 9% van de gevallen gezien. In de praktijk bleek slechts 0,6% echt reversibel (waarvan de helft partieel).