Quantcast

Respiratory pathways in gibberellin-treated wheat the effect of fluoride on the respiration rate

Research paper by Jiří Luštinec, Jan Krekule, Věra Pokorná

Indexed on: 01 Sep '60Published on: 01 Sep '60Published in: Biologia PlantarumAbstract

Bylo zjištěno, že fluorid inhibuje silněji dýchání listů pšenice pěstované v roztoku kyseliny giberelové než dýchání listů kontrolních rostlin pěstovaných ve vodě v průběhu celého vývoje 1. listu.Dýchání je silně brzděno i u starých listů pokusných rostlin, zatím co dýchání stejně starých listů rostlin kontrolních fluorid stimuluje o 10–100%.Předpokládá se, že posun rovnováhy dýchacích cest ke glykolyse, na nějž možno usuzovat z uvedených pokusů, souvisí s růstovým účinkem kyseliny giberelové.