Quantcast

Proteolytické enzymy aktinomycetyStreptomyces griseus. III.

Research paper by Jiří Chaloupka

Indexed on: 01 Nov '56Published on: 01 Nov '56Published in: Folia MicrobiologicaAbstract

Promytý mycel aktinomycety Streptomyces griseus tvoří proteasu při submersni inkubaci bud’ v destilované vodě nebo v přítomnosti zivin. Produkce enzymu probíhá pouze za vzdušněni a je inhibována 2,4-dinitrofenolem.Mycelium, inkubované v příomnosti 2,4-dinitrofenolu, autolysuje podstatně rychleji nez mycelium, inkubované v destilované vodě, i kdyz obsah proteasy je v přítomnosti dinitrofenolu podstatně nizší. Mycel, získaný odstředěním po 48 hod. kultivace na glukoso-peptonové půdě, tvoří při submersni inkubaci v destilované vodě podstatně více proteasy nez starší mycel.Krátkodobá produkce enzymu můze s výhodou doplňovat dlouhodobé pokusy, protoze je při ní snízena inaktivace proteasy na míru co nejmenší. Za technickou spolupráci děkuji Olze Civínové.