Quantcast

Preventie in de Buurt : versterking van preventie in de huisartspraktijk

Research paper by Ton Drenthen, Marian Sturkenboom

Indexed on: 19 Apr '15Published on: 19 Apr '15Published in: TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappenAbstract

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) werkt samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan versterking van preventie in de huisartsenpraktijk. Zij doen dit in het project Preventie in de Buurt, naar aanleiding van een verkenning uit 2012 over leefstijlbeı ¨nvloeding in de eerste lijn. Het project richt zich op het bij elkaar brengen van de werelden van publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk. De ervaringen en resultaten worden gebruikt voor een vervolgstap om preventie in de huisartsenpraktijk te versterken.