Quantcast

Pochodzenie ma znaczenie. Rec.: P.-M. de Biasi, Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek i M. Prussak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015

Research paper by Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

Indexed on: 21 Dec '18Published on: 10 Jun '18Published in: Sztuka EdycjiAbstract

Authors: Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz Article URL: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/18746 Citation: Vol 13 No. 1 (2018) pp 198 Publication Date: 2018-06-10 Journal: Sztuka Edycji