Quantcast

Pijn en bewegen in relatie tot cognitie en gedrag bij dementie

Research paper by E. Scherder, L. Eggermont, W. Achterberg, B. Plooij, K. Volkers, R. Weijenberg, A. Hooghiemstra, A. E. Prick, M. Pieper, C. Blankevoort, S. Zwakhalen, M. J. G. van Heuvelen, J. Hamers, F. Lobbezoo, D. Swaab, et al.

Indexed on: 01 Dec '09Published on: 01 Dec '09Published in: Tijdschrift voor gerontologie en geriatrieAbstract

Ouderen met een dementie kunnen geconfronteerd worden met een afname in lichamelijke activiteit. Er bestaat een positieve relatie tussen lichamelijke activiteit en cognitie. Ofschoon de causaliteit van deze relatie bij ouderen met een gevorderde dementie nog moet worden aangetoond, komt uit vooral dierexperimenteel onderzoek naar voren welke schadelijke effecten niet bewegen zou kunnen hebben op het gedrag van ouderen met een dementie. Patiënten met een dementie die vanwege agitatie en onrust geïmmobiliseerd worden, kunnen een toename in agitatie en onrust gaan vertonen. Een andere oorzaak van verminderd of niet bewegen kan pijn zijn. Pijn kan zelfs toenemen bij dementie door neuropathologische veranderingen in het centraal zenuwstelsel. Er is toenemende (inter)nationale belangstelling voor de ontwikkeling van een meer betrouwbare diagnostiek en behandeling van pijn, voor de causaliteit van de relatie tussen pijn en lichamelijke (in)activiteit en voor de causaliteit van de relatie tussen lichamelijke (in)activiteit en cognitie. In dit artikel zullen de verschillende onderwerpen in deze volgorde besproken worden.