Quantcast

Pathologische kenmerken van het laparoscopische radicale prostatectomiepreparaat: het belang van snijvlakspecificaties beschreven door de patholoog

Research paper by J. J. M. J. H. Coenen, E. A. Roovers, R. A. C. Koot, P. C. Weijerman

Indexed on: 14 Feb '12Published on: 14 Feb '12Published in: Tijdschrift voor UrologieAbstract

In pathologieverslagen na radicale prostatectomie wordt de aard van een chirurgisch snijvlak wat betreft maligniteit beschreven als ‘positief ‘, ‘negatief ‘, ‘twijfelachtig’ of ‘zeer krap vrij’. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een pT2+-classificatie als het bestaan van extraprostatische extensie niet kan worden uitgesloten. Er is discussie over de prognostische waarde van deze gegevens.In deze studie is nagegaan wat de waarde is van het pT2+-stadium en de woordelijke beschrijving van de relatie tussen snijvlak en maligniteit in relatie tot de postoperatieve biochemische progressie.Pathologieverslagen na radicale prostatectomie van april 2004 tot januari 2010 werden beoordeeld op snijvlakspecificaties, pathologisch T-stadium en aanvullende oncologische kenmerken. De invloed op biochemische progressie werd beoordeeld, waarbij gebruik is gemaakt van PASW Statistics.Er werd een significant verschil gezien tussen groepen met positieve en negatieve snijvlakken. Een ‘zeer krap vrij’ snijvlak verschilt prognostisch niet van negatief. Daarnaast werd een tendens gezien betreffende het verschil in biochemische progressie tussen pT2 en pT2+; dit was echter niet statistisch significant in onze beperkte studiepopulatie.