Quantcast

Ouderenpanels een blijvertje!

Research paper by Betty Meyboom- de Jong

Indexed on: 28 Jun '16Published on: 28 Jun '16Published in: GeronAbstract

Bij zorg- en welzijnsinitiatieven voor ouderen dienen ouderen zelf meer betrokken te worden. Ouderen hebben een andere kijk dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals op welke zorg het beste bij hen past. Zij maken de zorg van binnenuit mee. Hun ervaringsdeskundigheid maakt hun inbreng van onschatbare waarde. Om deze reden is ouderenparticipatie een belangrijk vertrekpunt en een belangrijke opbrengst geweest van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).