Quantcast

O metodzie protokołów retrospektywnych w badaniach nad tłumaczeniem symultanicznym

Research paper by Ewa Gumul

Indexed on: 12 Jan '20Published on: 15 Dec '19Published in: Translation JournalAbstract

Celem artykułu jest omówienie zastosowania metody protokołów retrospektywnych w badaniach nad tłumaczeniem symultanicznym. Autorka omawia cechy tej metody w kontekście innych metod procesualnych. Przedstawia także zróżnicowane procedury retrospektywne stosowane w przeprowadzonych dotychczas badaniach translatorycznych. Ponadto celem artykułu jest omówienie ograniczeń tej metody oraz sposobów na to, by je zniwelować. Materiał egzemplifikacyjny przedstawiony w artykule pochodzi z badań własnych autorki.