Quantcast

Nieuw ontwikkelde Nederlandse tests voor het meten van executieve functies bij jonge kinderen

Research paper by Diana Smidts

Indexed on: 01 Feb '05Published on: 01 Feb '05Published in: NeuropraxisAbstract

De afgelopen tien jaar is de interesse voor executieve functies bij jonge kinderen sterk toegenomen. Terwijl men aanvankelijk dacht dat executieve functies niet functioneel waren vóór het twaalfde levensjaar (Golden, 1981) hebben diverse onderzoekers inmiddels aangetoond dat executieve functies zelfs al bij peuters en kleuters waarneembaar zijn (zie voor een overzicht Smidts, 2003). Hierbij moet overigens wel worden aangemerkt dat executieve functies zich bij kinderen anders manifesteren dan bij volwassenen.