Quantcast

Nesuspensní půda pro fermentační přípravu streptomycinu

Research paper by Marie Musílková, Jan Nečásek

Indexed on: 01 Mar '58Published on: 01 Mar '58Published in: Folia MicrobiologicaAbstract

Bylo vypracováno slození vysoce výtězkové nesuspensní půdy pro fermentaci streptomycinu, která dává v laboratoři asi o 20 % vyšší výtězky nez postup na sojové půdě (v průměru 1706 μg/ml proti 1397 μg/ml). Nová půda poskytuje moznost sledování změn během fermentace produkčního kmeneS. griseus při současném zachování vysoké produkce antibiotika.