Quantcast

Needle blight caused by Dothistroma pini in Slovakia: distribution, host range and mating types

Research paper by Emília Ondrušková, Zuzana Hečková-Jánošíková, Slavomír Adamčík, Miriam Kádasi Horáková, Dominika Rakúsová-Sládková, Katarína Adamčíková

Indexed on: 10 Jun '18Published on: 06 Jun '18Published in: Scandinavian Journal of Forest ResearchAbstract

Authors: Emília Ondrušková, Zuzana Hečková-Jánošíková, Slavomír Adamčík, Miriam Kádasi Horáková, Dominika Rakúsová-Sládková, Katarína Adamčíková Article URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2018.1482954?ai=z4&mi=3fqos0&af=R Citation: Scandinavian Journal of Forest Research Publication Date: 2018-06-06T02:21:21Z Journal: Scandinavian Journal of Forest Research