Quantcast

Naar MKBA’s voor preventie en zorg: vier suggesties

Research paper by Casper Schoemaker, Marc Pomp

Indexed on: 02 Jul '15Published on: 02 Jul '15Published in: TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappenAbstract

Op het terrein van volksgezondheid en zorg worden MKBA’s nog weinig gebruikt, al zijn er raakvlakken met methoden die wel gangbaar zijn, zoals de kosten-effectiviteitsanalyse (KEA). Een goede MKBA kan op het terrein van volksgezondheid en zorg een bijdrage leveren aan beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen. Er moeten dan nog wel wat methodologische aspecten nader uitgewerkt worden. We doen vier suggesties.