Quantcast

„Na wyspie umarłych”. Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1947–1948 (opracowanie edytorskie Ewa Głębicka)

Research paper by Ewa Głębicka

Indexed on: 21 Dec '18Published on: 10 Jun '18Published in: Sztuka EdycjiAbstract

Spośród 474 listów, jakie w latach 1947–1948 wymieniły między sobą Maria Dąbrowska i Anna Kowalska do publikacji wybrano 18 z nich. Dotyczą jednego z najtrudniejszych okresów w życiu Anny Kowalskiej – choroby i śmierci prof. Jerzego Kowalskiego. W tle tego dramatu widoczny jest poruszający wątek trudnego, intymnego związku łączącego pisarki. Listy ukazują też realia życia, w jakich przyszło funkcjonować społeczeństwu polskiemu krótko po wojnie.