Quantcast

Na de Wet Bopz

Research paper by T. P. Widdershoven

Indexed on: 01 Jul '06Published on: 01 Jul '06Published in: Tijdschrift voor GezondheidsRechtAbstract

De Wet Bopz staat onder druk. Na twaalf jaar en twee evaluaties blijkt het tijd voor bezinning. De derde evaluatie is van start en de hoofdvraag is “of de Wet Bopz, zoals die na verschillende recente en voorgenomen wijzigingen zal luiden, nog wel aan de hedendaagse eisen voldoet”. Inmiddels zijn er al plannen voor een inperking van het bereik: er is een afzonderlijke regeling aangekondigd voor de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg, waarmee een nieuwe Wet Bopz beperkt zou worden tot de psychiatrie.