Quantcast

Moeilijk behandelbaar astma: diagnostiek en behandelopties

Research paper by A. L. M. Boehmer, H. J. L. Brackel, E. J. Duiverman, E. E. M. van Essen-Zandvliet, B. E. van Ewijk, E. J. van de Griendt, C. A. C. Hugen, A. M. Landstra, F. G. A. Versteegh

Indexed on: 01 Dec '09Published on: 01 Dec '09Published in: Tijdschrift voor kindergeneeskundeAbstract

Kinderen met moeilijk behandelbaar astma (MBA) zijn een heterogene groep voor wie met behulp van gestructureerde diagnostiek een individueel behandelplan opgesteld moet worden. In de literatuur worden diverse protocollen voor de diagnostiek en behandeling van MBA bij kinderen en volwassenen beschreven. Deze stellen alle een gestructureerde aanpak voor met als doel kwaliteitsverbetering in diagnostiek en behandeling van MBA. Recent is er een protocol uitgebracht door de Sectie Kinderlongziekten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde voor de Nederlandse praktijk. Dit protocol is gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van dit moment. In dit protocol wordt een systematische benadering van het kind met MBA voorgesteld. Het protocol bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden andere diagnosen dan astma aangetoond dan wel uitgesloten, wordt beoordeeld of de therapie adequaat is, de symptoomperceptie beoordeeld, worden factoren die het astma verergeren geïdentificeerd inclusief de comorbiditeit en wordt gepoogd het astma weer behandelbaar te maken. Nadat is vastgesteld dat het gaat om astma, waarbij alle astma verergerende factoren, inclusief de psychologische, bij het kind en zijn/haar omgeving zijn onderzocht en behandeld, blijft er een kleine groep kinderen met therapieresistent astma’ over. De tweede fase van het protocol, diagnostiek en behandeling van ‘therapieresistent astma’ volgt elders in dit tijdschrift. Op basis van de registratie van kinderen met MBA via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (www.pedianet.nl/nsck) wordt geëvalueerd of dit protocol aanpassing behoeft.