Quantcast

Méér dan multidisciplinaire samenwerking!

Research paper by Guy Kessels, Jan Peters, Adi Kessels-de Beer

Indexed on: 30 Nov '15Published on: 30 Nov '15Published in: BijblijvenAbstract

Het Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) is een project dat zich aanvankelijk vooral richtte op gecoördineerde aanpak en organisatie van multidisciplinaire zorg aan patiënten op het platteland. Gedurende de uitvoering heeft het echter een veel ruimere toepassing gekregen. Het model is ontwikkeld en geïmplementeerd vanuit een pilot in de gemeente Maasgouw in Midden-Limburg. Door de vaak (letterlijk) grote afstand tussen de verschillende vrijgevestigde eerstelijnsdisciplines, is het complex om zorg te verlenen aan patiënten voor wie multidisciplinaire zorg geïndiceerd is. MSM is een project dat eerstelijnspartijen hierbij wil helpen door:het ontwikkelen en implementeren van een organisatiemodel voor multidisciplinaire samenwerking;het realiseren van randvoorwaarden die multidisciplinaire samenwerking bevorderen, waaronder de voorwaarden voor actieve coördinatie;het realiseren van een virtueel gezondheidscentrum en een multidisciplinair zorgdossier, dat ondersteund wordt door slimme ICT-toepassingen.De huisarts is de centrale discipline die de multidisciplinaire zorg binnen MSM indiceert. De gecoördineerde aanpak van multidisciplinaire zorg volgens MSM geeft antwoord op verschillende kwesties die spelen binnen de eerste lijn. Daarbij gaat het op het platteland specifiek om de dubbele vergrijzingsproblematiek, de arbeidsmarktproblematiek en het, meer algemeen, problematischer samenwerken tussen eerstelijnsdisciplines (onder meer omdat zij niet onder één dak en op het platteland vaker niet eens binnen één gemeente gehuisvest zijn).MSM heeft deze doelstellingen inmiddels gerealiseerd en heeft zich bewezen als een effectief samenwerkingsmodel bij alle vormen van zorg waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Dat geldt concreet bijvoorbeeld dus ook voor ParkinsonNet Roermond.