Quantcast

Lichamelijke activiteit, cognitie en dementie

Research paper by Laura Eggermont, Erik Scherder

Indexed on: 01 Apr '08Published on: 01 Apr '08Published in: NeuropraxisAbstract

De vergrijzing van de populatie heeft geresulteerd in een grote toename van ouderen met dementie. De bestaande medicamenteuze therapieën voor dementie richten zich op de behandeling van symptomen en een zoektocht naar nieuwe behandelwijzen is volop gaande. Er is ook steeds meer aandacht voor activiteiten die het ontstaan en het verloop van dementie zouden kunnen vertragen. Eén zo'n vorm van activiteit die vooral de laatste paar jaar veel aandacht heeft gekregen, is lichamelijke activiteit.