Quantcast

Lastige familieleden of ouders: omgaan met rolspanningen

Research paper by Henk Ritzen

Indexed on: 13 Aug '16Published on: 01 Jun '11Published in: Onderwijs en gezondheidszorgAbstract

Een ‘gedwongen’ verblijf in een zorginstelling is voor de patiënt en zijn familieleden niet altijd een even prettige ervaring! Zij kunnen het verblijf als belastend ervaren en moeten tijdelijk afscheid van elkaar te nemen. Schuldgevoelens kunnen tot crisissituaties leiden. Ook zorgverleners worden geconfronteerd met vragen en verwachtingen van familie of ouders die niet gemakkelijk op te lossen zijn. In deze toolkit een handvat om de relatie tussen zorgverlener en familieleden te verbeteren.Een ‘gedwongen’ verblijf in een zorginstelling is voor de patiënt en zijn familieleden niet altijd een even prettige ervaring! Zij kunnen het verblijf als belastend ervaren en moeten tijdelijk afscheid van elkaar te nemen. Schuldgevoelens kunnen tot crisissituaties leiden. Ook zorgverleners worden geconfronteerd met vragen en verwachtingen van familie of ouders die niet gemakkelijk op te lossen zijn. In deze toolkit een handvat om de relatie tussen zorgverlener en familieleden te verbeteren.