Quantcast

Kostenbesparing mogelijk door inzet fysiotherapie

Research paper by Bohn Stafleu van Loghum

Indexed on: 07 Dec '12Published on: 07 Dec '12Published in: Zorg en FinancieringAbstract

Fysiotherapie bij chronische aandoeningen leidt tot grote besparingen en een verhoogde kwaliteit van leven. Dit blijkt uitverkennend onderzoek van adviesbureau BMC, in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De verkenning werd uitgevoerd voor kosten en baten van fysiotherapie bij de behandeling van reumatoïde artritis, artrose, osteoporose, claudicatio intermittens en COPD (chronisch obstructief longlijden).