Quantcast

KNMP: Zet de reden van voorschrijven op het recept

Research paper by Bohn Stafleu van Loghum

Indexed on: 22 Sep '11Published on: 22 Sep '11Published in: Zorg en FinancieringAbstract

De aanstaande wijziging van de Geneesmiddelenwet leidt ertoe dat artsen de reden van voorschrijven voor bepaalde middelen op het recept moeten zetten. Om welke geneesmiddelen het gaat, hebben de apothekersorganisatie KNMP en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenspraak beslist. In het eerder dit jaar gepresenteerde Witboek Farmacie beschrijft de KNMP het vermelden van de indicatie op recept als een voorwaarde om de medicatieveiligheid en farmaceutische zorg in Nederland verder te kunnen verbeteren.