Quantcast

Kinderen rouwen niet alleen

Research paper by Riet Fiddelaers-Jaspers

Indexed on: 14 Dec '16Published on: 06 Dec '16Published in: BijblijvenAbstract

Samenvatting Kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met een ingrijpend verlies zijn bij het rouwen sterk afhankelijk van de reactie van en de ondersteuning door hun omgeving, met name van hun ouder(s). Kinderen willen serieus genomen worden, horen wat er aan de hand is en erbij betrokken zijn. Ze kunnen, zeker als ze jong zijn, niet altijd vertellen wat zij ervaren, maar laten dit in hun gedrag en met hun lijf zien. De impact van een verlies in de naaste kring is groot en heeft gevolgen voor hun hele leven. Dat is niet te voorkomen, maar door tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen kan hun veerkracht optimaal benut worden. Jaarlijks verliezen 6400 kinderen in Nederland hun ouder en daarnaast zijn er kinderen die een broertje, zusje of een grootouder verliezen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze goed geïnformeerd en betrokken worden, op een wijze die past bij hun leeftijd. Kinderen kunnen veel meer aan dan we in het algemeen denken, juist als ze niet uitgesloten worden.SamenvattingKinderen en jongeren die geconfronteerd worden met een ingrijpend verlies zijn bij het rouwen sterk afhankelijk van de reactie van en de ondersteuning door hun omgeving, met name van hun ouder(s). Kinderen willen serieus genomen worden, horen wat er aan de hand is en erbij betrokken zijn. Ze kunnen, zeker als ze jong zijn, niet altijd vertellen wat zij ervaren, maar laten dit in hun gedrag en met hun lijf zien. De impact van een verlies in de naaste kring is groot en heeft gevolgen voor hun hele leven. Dat is niet te voorkomen, maar door tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen kan hun veerkracht optimaal benut worden. Jaarlijks verliezen 6400 kinderen in Nederland hun ouder en daarnaast zijn er kinderen die een broertje, zusje of een grootouder verliezen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze goed geïnformeerd en betrokken worden, op een wijze die past bij hun leeftijd. Kinderen kunnen veel meer aan dan we in het algemeen denken, juist als ze niet uitgesloten worden.