Quantcast

Kinderen op de fiets: helm op!

Research paper by Zwany Metting, William Kramer; Ed van Beeck; Coriene Catsman-Berrevoets; Joukje van der Naalt

Indexed on: 06 Jan '17Published on: 01 Dec '16Published in: Nederlands tijdschrift voor traumatologieAbstract

Samenvatting Kinderen vormen een risicogroep voor het krijgen van traumatisch hersenletsel na een fietsongeval. In Nederland is er geen wet- of regelgeving opgesteld omtrent het gebruik van de fietshelm. Een kind dat van de fiets valt of geschept wordt, valt bijna altijd op zijn hoofd. Het preventieve effect van de fietshelm is aangetoond. Ook is uit de literatuur bekend dat verplichten van de fietshelm leidt tot toename van het gebruik ervan, in het bijzonder als dit beleid maatschappijbreed wordt doorgevoerd. De fietshelm kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming tegen risico’s die kinderen lopen als zij van de fiets vallen en de risico’s van verkeersongelukken. Daarom zijn wij van mening dat de fietshelm in Nederland verplicht gesteld dient te worden voor alle kinderen jonger dan 16 jaar.SamenvattingKinderen vormen een risicogroep voor het krijgen van traumatisch hersenletsel na een fietsongeval. In Nederland is er geen wet- of regelgeving opgesteld omtrent het gebruik van de fietshelm. Een kind dat van de fiets valt of geschept wordt, valt bijna altijd op zijn hoofd. Het preventieve effect van de fietshelm is aangetoond. Ook is uit de literatuur bekend dat verplichten van de fietshelm leidt tot toename van het gebruik ervan, in het bijzonder als dit beleid maatschappijbreed wordt doorgevoerd. De fietshelm kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming tegen risico’s die kinderen lopen als zij van de fiets vallen en de risico’s van verkeersongelukken. Daarom zijn wij van mening dat de fietshelm in Nederland verplicht gesteld dient te worden voor alle kinderen jonger dan 16 jaar.