Quantcast

Kinderen en hart- en vaatziektenhart- en vaatziektenjournaalberichtkinderen

Research paper by

Indexed on: 01 Oct '02Published on: 01 Oct '02Published in: Huisarts en wetenschapAbstract

Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, lijkt het motto van een recente richtlijn van de American Heart Association (AHA) over het opsporen en behandelen van cardiovasculaire risicofactoren bij kinderen. De richtlijn is bedoeld voor jeugd- en kinderartsen, maar ook voor de Amerikaanse huisarts. Amerikaanse kinderen zijn veel te dik en op steeds jongere leeftijd komt er al diabetes type 2 voor. Kinderen moeten dus meer bewegen, niet zo veel vette happen eten, en ze moeten vooral ook gecontroleerd worden. De uitvoerige richtlijn besluit met een zeer uitgebreid schema. Opsporen van risicofactoren begint al bij de geboorte. Als huisarts zou je aan de ouders van kinderen tussen de 0 en 2 jaar onder meer moeten vragen of er hart- en vaatziekten of hypertensie in de familie voorkomen, de ouders moeten aansporen te sporten en adviseren het roken te staken.