Quantcast

Karol Ludwik Koniński i trzy etapy doświadczania archiwum (przygotował Adam Fitas)

Research paper by Adam Fitas

Indexed on: 21 Dec '18Published on: 10 Jun '18Published in: Sztuka EdycjiAbstract

Komentarz do pism Karola Ludwika Konińskiego, aby mogły one być zrozumiałe dla szerszej grupy czytelników, powinien być z jednej strony obfity i wyczerpujący, z drugiej możliwie przejrzysty. Pogodzenie tych dwóch aspektów, choć często trudne w wydawniczej praktyce, może zostać osiągnięte tylko przy bardzo dobrej znajomości przez edytora i twórczości pisarza, i jej wyjątkowo rozległych kontekstów, i – last but not least – jego autorskiego archiwum. Wiadomo bowiem nie od dziś, że dla pełnego zrozumienia twórcy warto nie tylko udać się do jego kraju i miejsc rodzinnych, ale konieczne jest również odnalezienie i spenetrowanie pisarskich źródeł.