Quantcast

Jeffrey Wijnberg (2009). Het neurotisch handboek. Goede manieren om je slecht te voelen en anderen te irriteren. Schiedam: Scriptum. 132 p., isbn 978 90 5594 616 7, € 17,95. **

Research paper by Hans Bennink

Indexed on: 01 Sep '09Published on: 01 Sep '09Published in: Supervisie en coachingAbstract

Volgens Wijnberg zijn er miljoenen mensen die effectieve manieren hebben ontwikkeld om zich slecht te voelen en daarbij ook nog eens anderen te irriteren. Hij schreef zijn boek om ‘tegengas te geven aan de hedendaagse maatschappelijke stroming die eist dat mensen gelukkig zijn, positief en geestelijk bevrijd door het leven moeten. De patiënten die bij mij op het spreekuur verschijnen, hebben er hierdoor nog een probleem bij, namelijk dat zij zich schuldig, onbekwaam en minderwaardig voelen omdat zij niet kunnen voldoen aan die maatschappelijke norm. En tegenstrijdig genoeg zijn het vooral de moderne psychologen die schrijven dat het leven alleen maar de moeite waard is om te leven wanneer de mens zichzelf bevrijdt van het neurotisch lijden. (...) Maar het is niet aan psychologen of welke hulpverleners dan ook om te bepalen hoe mensen moeten leven. Hulpverleners hebben de professionele plicht om het lijden te verlichten van hun patiënten, maar alleen dan wanneer de patiënten daar expliciet om vragen. Vervolgens hebben hulpverleners de professionele plicht om grondig te onderzoeken of hun patiënten gemotiveerd zijn om tot constructieve verandering te komen, alsook of diezelfde patiënten de verantwoordelijkheid willen dragen die met constructieve veranderingen samengaat. En in de therapeutische praktijk zal meer dan eens blijken dat neurotische mensen maar al te graag willen volharden in een levensstijl van zelfkwelling. En goed beschouwd hoeft daar ook niets mis mee te zijn’ (p. 10-11).