Quantcast

Jak wydawaliśmy Powieść składaną i Powieść zlepianą

Research paper by Barbara Szargot, Maciej Szargot

Indexed on: 21 Dec '18Published on: 10 Jun '18Published in: Sztuka EdycjiAbstract

Artykuł dotyczy dwóch utworów romantycznych, funkcjonujących dotąd jedynie w postaci rzadkich pierwodruków z lat czterdziestych XIX wieku, a w 2004 roku wydanych pod jedną okładką w katowickim Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Powieść składana Józefa Ignacego Kraszewskiego i Placyda Jankowskiego oraz Powieść zlepiana Józefa Bogdana Dziekońskiego i Józefa Aleksandra Miniszewskiego są napisane przez spółki autorskie i mają charakter literackich eksperymentów. Artykuł omawia genezę i historię tekstów oraz problemy edytorskie, które się z nimi wiązały. Zdaje także sprawę z przyjętych przez edytorów zasad wydawniczych i tłumaczy przyjęte przez nich rozwiązania.