Quantcast

Inkomensgrens in Wmo-verordening mag niet

Research paper by Bohn Stafleu van Loghum

Indexed on: 01 Jan '13Published on: 01 Jan '13Published in: Zorg en FinancieringAbstract

Gemeenten moeten stoppen met het hanteren van inkomensgrenzen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeentelijke verordeningen die nog wel inkomensgrenzen bevatten, moeten op korte termijn worden aangepast. En aanvragen die met een beroep op een inkomensgrens zijn afgewezen, moeten opnieuw worden behandeld. Dat schrijft VWS-staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden.