Quantcast

Het veld

Research paper by Alie Weerman

Indexed on: 01 Aug '04Published on: 01 Aug '04Published in: MaatwerkAbstract

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF) eist een debat over de positie van de zorgconsument. Zij vindt dat de maatregelen van de minister van VWS, zoals eigen bijdragen van patiënten en een no claim korting, niet leiden tot kostenbeheersing en een betere zorg. Hun standpunt wordt ondersteund door het rapport Gepaste zorg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Hierin komt naar voren dat mensen niet voor ieder wissewasje naar de dokter gaan en dat eigen bijdragen voor patiënten niet leiden tot minder zorgvragen. Als patiënten zorgconsumenten moeten worden, moeten zij inkoopmacht, voldoende financiële middelen en kennis hebben. Op dit moment is dat meestal niet het geval. Evenals de RVZ pleit de NP/CF voor het inzetten van het persoonsgebonden budget in de curatieve zorg. Om kennis bij patiënten te vergroten zijn educatie en voorlichting belangrijk, zo stelt de federatie.