Quantcast

Het patellofemorale pijnsyndroom: een klinische toetsing van het McConnell-programma

Research paper by Barry Gerrard

Indexed on: 01 Sep '91Published on: 01 Sep '91Published in: StimulusAbstract

Het patellofemorale pijnsyndroom komt veelvuldig voor in de algemene populatie, maar nog vaker onder atleten. De diagnose van deze aandoening wordt gebaseerd op de criteria van een anamnese met door activiteit opgewekte pijn, geprovoceerde pijn bij lichamelijk onderzoek van de patella en pijn bij ten minste twee tests zoals trap op- of aflopen, hurken, pijn of stijfheid na langdurig zitten. De pijn is vaak niet-specifiek en diffuus en wordt bij adolescenten vaak ‘groeipijn’ genoemd, hoewel deze hevig kan zijn en lichamelijke activiteiten beperkt.